เว็บไซต์เตรียมสอบ TCAS "รวมทุกอย่างที่ใช้สำหรับสอบ"

เว็บไซต์นี้รวมข้อมูลทุกย่างให้แล้ว ทั้งคลังข้อสอบเก่า  คลังเนื้อหาวิชาการอ่านฟรี คลิปแนะแนวต่างๆ และ มีที่ปรึกษาออนไลน์ เป็นคลินิคปรึกษา วางแผนการเรียนให้ฟรี  แนะมีเนื้อหาแนะแนวฟรี  น้องที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่รู้จะเรียนคณะอะไร อยากทำอาชีพอะไร หาคำตอบได้ที่นี่ “OpenDurianTCAS รวมให้ทุกอย่าง จบในเว็บเดียว”

คลังข้อสอบย้อนหลัง 10+ ปี Free

เว็บไซต์ OpenDurian TCAS มีคลังข้อสอบ ให้น้องๆได้เลือกทำทุกวิชาตั้งแต้ O-NET  / GAT – PAT / วิชาสมัญ  สามารถเลือกทำบนเว็บไซต์และเฉลยบนเว็บไซต์ได้เลย

คลังเนื้อหาวิชาการ Free

เว็บไซต์ OpenDurian TCAS มีคลังข้อสอบ ให้น้องๆได้เลือกทำทุกวิชาตั้งแต้ O-NET  / GAT – PAT / วิชาสมัญ  สามารถเลือกทำบนเว็บไซต์และเฉลยบนเว็บไซต์ได้เลย